Elektro Füzyon Kaynak

Elektrofizyon kaynak metodu yüksek emniyet isteyen sistemlerde, alanın dar olmasından sebebiyle alın kaynak metodunun kullanılmadığı ve tamir bölgelerinde kullanılmaktadır.
Bu metoda Elektrofizyon kaynak makinesi ile Elektrofizyon ek parça kullanılmaktadır. Elektrofizyon ek parçaları PE boruyla temas eden iç yüzeylerine, imalat esnasında özel rezistans teller yerleştirilmiştir. Bu tellere Elektrofizyon kaynak makinesi ile gerilim verilerek, ek parçanın boru ile birleşecek iç yüzeyi erime sıcaklığına getirilir ve Elektrofizyon ek parça ile PE borunun kaynak işlemi yapılmış olur.
 POLİETİLEN BORU
1950'li yıllarda geliştirilen düşük yoğunluklu polietilen (PE 32-LDPE), ilk kez içme suyu boruları için kullanılmıştır. Daha sonra PE 63 hammaddesi geliştirilerek yüksek basınç gerektirmeyen sistemlerde kullanımı basarı ile uygulanmıştır. Ancak PE 63, malzemenin teknik özelliklerinden dolayı sadece düşük basınç gerektiren (en çok 4 bar) doğalgaz sistemlerinde kullanılabilmiştir. PE üreticileri PE 63'ten sonra 2. jenerasyon olarak PE 80 hammaddesini kullanıma sundular. Böylece PE 80 hammaddesi de içme suyu ve doğalgaz şebekelerinde yüksek performans ile kullanılmaya başlandı. 1990 başlarında geliştirilen 3. jenerasyon PE 100 hammaddesi ise içme, kullanma suyu ve doğal gaz şebekelerindeki kullanım alanına hem yüksek performans, hem de ekonomik bir çözüm getirmiştir.
HDPE borularla ilk içme suyu uygulamaları 1960'lı yıllardan itibaren Amerika ve Kanada'da yapılmaya başlanmıştır ve o tarihte yapılan projeler halen sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedirler.

Polietilen Boruların Avantajları
• Yüksek esneme kabiliyetine sahiptirler. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar. Kopma uzaması minimum % 600'dür.
• Yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özelliklen yoktur.
• Darbe dayanımı ve çatlak yayılma dirençleri yüksektir.
• İç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirmede çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
• Denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
• Birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj firesi yoktur.
• En az 50 yıl süre ile nominal isletme basıncında sorunsuz çalışır.
• UV ışınlarına dayanıklıdır.
• Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik
koruma yapılmasına gerek yoktur.
• Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
• Suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
• Bitki ve ağaç köklerinin boruların içine girmesi mümkün değildir.

Pe Boruların Kullanım Alanları

Doğalgazın taşınmasında ve dağıtılmasında
İçme ve kullanma suyu şebekelerinde
Pis su ve kanalizasyon şebekelerinde
Tarımsal sulamada
Drenaj projelerinde
Geçici isale hatlarında
Spro sahalarının sulanmasında
Telekomünikasyon kablolama sistemlerinde
Tehlikeli atıkların taşınmasında
Denizcilik ve balıkçılıkta
Marinalarda
Güç ünitelerinde
Petrokimya sanayiinde
Çimento sanayiinde
Kimya endüstrisinde
Maden işletmelerinde
 

Web tasarım ve programlama Programlama ve Yazılım